THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHSG NĂM 2016-2017

Đề nghị sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Đề nghị lớp trưởng các lớp thu và lập danh sách theo mẫu rồi nộp về khoa theo đúng thời ...

Thông báo về việc quy định thời gian thực tập năm học 2017-2018

Đề nghị sinh viên xem chi tiết thông báo trong file đính kèm để có kế hoạch liên hệ cơ quan thực tập. Lưu ý: Thời gian là 8 tuần, ...

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017

Các bạn sinh viên xem kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017 (đính kèm) ...

ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy (chất lượng cao)

Ngành Công nghệ thông tin - Văn Bằng 2

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ vừa làm vừa học

Tin tức - Thông báo

Thông báo về việc đăng ký tham dự cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới năm 2018

2018-02-07 02:25:34, Admin

Đăng ký tham dự cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới năm 2018. Chi tiết tại đây. http://fit.sgu.edu.vn/web2017/detail/146/thong-bao-v-cu-c-thi-vo-d-ch-tin-h-c-th-gi-i-nam-2019/1 ...


Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC GẶP MẶT SINH VIÊN

2018-02-03 13:07:16, Admin

Hiện nay một số sinh viên của Khoa ra trường không đúng tiến độ đào tạo hoặc còn nợ học phần. Nay Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin ...


Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 14 (HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018)

2018-02-03 13:02:35, Admin

Thời gian thực tập: 6/3/2018 đến 29/4/2018 Nơi thực tập: Các công ty phần mềm; các công ty, cơ quan, xí nghiệp mà lĩnh vực hoạt động có liên quan đến ...


Xem thêm

Danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học

2018-01-31 03:52:46, Admin

Danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học dự kiến. Sinh viên kiểm tra nếu có sai sót phản hồi về khoa (trường hợp những sinh viên làm khóa luận khoa ...


Xem thêm

Điểm thi Kết thúc HP Học kỳ 1 năm học 2017-2018

2018-01-26 02:38:50, Admin

Đã có điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm 2017-2018. Các bạn xem kiểm tra ở phần ghi điểm và phần tô. Nếu có thắc mắc gửi ...


Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIÊC ĐÓNG HỌC PHÍ ĐÚNG HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

2018-01-25 02:20:44, Admin

Sinh viên Khoa CNTT không thực hiện đóng học phí đúng quy định thì đọc thông báo chi tiết tạifile đính kèm ...


Xem thêm

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

2018-01-25 01:50:14, Admin

Lớp trưởng các lớp liên hệ trạm y tế lấy thẻ bảo hiểm YT về phát cho sinh viên lớp từ ngày 25/1- 3/2/2018. ...


Xem thêm