Thông báo về việc quy định thời gian thực tập năm học 2017-2018

Đề nghị sinh viên xem chi tiết thông báo trong file đính kèm để có kế hoạch

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017

Các bạn sinh viên xem kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017 (đính kèm)

ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ thông tin - hệ chính quy (chất lượng cao)

[Thạc sỹ] Ngành Khoa học máy tính

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ liên thông

Tin tức - Thông báo

Thông báo v/v SV chưa cung cấp số tài khoản nhận trợ cấp XH và dân tộc thiểu số, và học bổng HKI năm học 2016-2017

2017-09-19 09:01:06, Admin

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách dưới đây vui lòng cung cấp gấp s


Xem thêm

Thông báo về việc triển khai chương trình tìm kiếm Đại sứ Adelaide

2017-09-19 03:09:55, Admin

Mọi chi tiết của thông báo các bạn sinh viên


Xem thêm

Thông báo về việc học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018

2017-09-19 02:57:19, Admin

Các bạn sinh viên là :

1. Sinh viên thường trú tại tỉnh Trà Vinh đang h


Xem thêm

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2016-2017

2017-09-16 05:53:16, Admin

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện khoa đang cần khảo


Xem thêm

Thông báo khai giảng năm học 2017-2018 khoa CNTT

2017-09-15 05:45:28, Admin

Văn phòng khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 1 khóa 17, đại di


Xem thêm

Cập nhật thời khóa biểu khóa 17

2017-09-11 08:02:48, Admin

Việc di chuyển giờ học giữa các cơ sở của sinh viên khóa 17 đã được


Xem thêm

Danh sách khóa luận năm 2017-2018

2017-09-10 01:29:40, Admin

Danh sách đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp K13 năm học 2017-2


Xem thêm