Về việc học bổng đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên thường trú tại 02 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đang học hệ chính quy tại trường, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có phẩm chất đạo đức tốt, hộ nghèo hoặc có thành tích đạt điểm trung bình cao, được khen thưởng thành tích khác,.... Chi ...

Xem thêm

Thông báo về việc học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên là : 1. Sinh viên thường trú tại tỉnh Trà Vinh đang học hệ chính quy tại trường 2. Điểm TB năm học 2016-2017 và điểm TB chung tích lũy từ 7.5 trở lên 3. Diện ưu tiên: Sinh viên là người dân tộc Khmer, hộ nghèo/ cận nghèo, ...

Xem thêm