Thông báo về việc học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên là :

1. Sinh viên thường trú tại tỉnh Trà Vinh đang học hệ chính quy tại trường

2.

Xem thêm