THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 14 (HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018)

Thời gian thực tập: 6/3/2018 đến 29/4/2018 Nơi thực tập: Các công ty phần mềm; các công ty, cơ quan, xí nghiệp mà lĩnh vực hoạt động có liên quan đến các ngành/chuyên ngành sinh viên đã được đào tạo. Ghi chú: Những sinh viên nào chưa có nơi thực tập thì Nhà ...

Xem thêm

Sinh viên khóa 13 nộp quyển khóa luận Tốt Nghiệp

Tất cả sinh viên khóa 13 làm khóa luận Tốt Nghiệp nộp quyển bìa mạ vàng vào ngày 9/1/2018. Tất cả những trường hợp không nộp kết quả sẽ bị hủy. ...

Xem thêm

Lịch bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp năm học 2017-2018 (Cập nhật)

Những sinh viên đang làm khóa luận Tốt Nghiệp xem lịch bảo vệ khóa luận và liên hệ giảng viên phản biện trong danh sách trước ngày bảo vệ 1 tuần. Lịch bảo vệ và giảng viên phản biện có thay đổi so với ban đầu. Danh sách đính kèm: files/Danh-sach-hoi-dong-KLTN-final.pdf ...

Xem thêm

Thông báo về khóa luận TN

Những sinh viên K13 đang làm khóa luận tốt nghiệp download mẫu đơn đăng ký làm khóa luận tại link Biểu mẫu đào tạo (mục 6) và nộp về VPK khi nộp 3 quyển bìa xanh. Mỗi Sinh Viên làm một mẫu đơn. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Sang. ĐT:01666686557. ...

Xem thêm

Thông báo nộp quyển (Khóa luận Tốt nghiệp)

Những sinh viên khóa 13 đang làm khóa luận Tốt nghiệp dự kiến sẽ nộp quyển vào ngày 15/12/2017. Thời gian bảo vệ sẽ được thông báo trên website của khoa. Mọi chi tiết thắc mắc liên hệ Thầy Sang qua số điện thoại: 01666686557.   ...

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ - SV LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Các bạn sinh viện khóa 13 hiện tại đang làm khóa luận Tốt nghiệp. Kiểm tra danh sách đính kèm xem thông tin có sai sót gì thì báo cho thầy Sang theo địa chỉ email: thanhsang@sgu.edu.vn hoặc số điện thoại 01666685557. Danh sách đính kèm Hạn chót là chủ nhật ngày 15/10/2017. ...

Xem thêm

Về việc đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên lưu ý lịch đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2017-2018  chi tiết file đính kèm ...

Xem thêm

Danh sách khóa luận năm 2017-2018

Danh sách đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp K13 năm học 2017-2018. Các sinh viên làm khóa luận xem. Nếu em nào chưa có trong danh sách liên hệ thầy Sang gấp để cung cấp thông tin. Hạn chót ngày 15/9/2017 Danh sách khóa luận TN K13   ...

Xem thêm

Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư CNTT năm 2017

Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư CNTT năm 2017 chi tiết ...

Xem thêm

Đăng ký bổ sung

Sinh viên theo dõi lịch đăng ký bổ sung đối với các nhóm bị hủy tại website http://thongtindaotao.sgu.edu.vn Chi tiết ...

Xem thêm