Danh sách khóa luận năm 2017-2018

Danh sách đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp K13 năm học 2017-2018. Các sinh viên làm khóa luận xem. Nếu

Xem thêm

Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư CNTT năm 2017

Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư CNTT năm 2017

Xem thêm

Đăng ký bổ sung

Sinh viên theo dõi lịch đăng ký bổ sung đối với các nhóm bị hủy tại website h

Xem thêm

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017

Các bạn sinh viên xem kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017 (đính kèm)

Xem thêm