Khóa luận dành cho khóa 14

B1. Sinh viên khóa 14 làm khóa luận tốt nghiệp tham khảo quy trình về khóa luận tại đây B2. Xem điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp tại đây B3. Sinh viên có thể chọn giảng viên hướng dẫn theo danh sách hoặc chủ động tìm giảng viên hướng dẫn B4. Sinh ...

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN SINH VIÊN TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ QUA HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SINH VIÊN XEM CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM FILE 1 VÀ FILE 2 ...

Xem thêm

Thay thế các học phần đã hủy ở chu kỳ 2016-2020 (Tiếng Anh1, Tiếng Anh 2, ĐT Căn Bản, Nhập môn máy tính, Phân tích thiết kế giải thuật)

Hiện tại khoa đã đề nghị thay thế các học phần đã hủy bỏ của chương trình đào tạo chu kỳ 2016-2010. Sinh viên xem để đăng ký và quy đổi tương đương thay thế cho các học phần đã hủy bỏ. Xem chi tiết Tại đây Mọi thắc mắc liên ...

Xem thêm

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập khóa 14

Sinh viên thực tập khóa 14 xem danh sách đính kèm để biết giảng viên hướng dẫn và kiểm tra thông tin. Nếu có sai sót phản hồi về thầy Sang ĐT: 01666686557. Những em nào nằm trong danh sách thực tập tại TMA gửi thông tin đúng yêu cầu mà thầy đã ...

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn, quy định và các biểu mẫu thực tập

Sinh viên khóa 14 chuẩn bị đi thực tập tham khảo tài liệu hướng dẫn, quy định và các biểu mẫu thực tập tại đây. ...

Xem thêm

Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư CNTT năm 2017

Đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư CNTT năm 2017 chi tiết ...

Xem thêm