Tuần Sinh hoạt CD-SV HK I khóa 15 (DCT1155)

Thời gian: 7g 45 - Thứ 6 ngày 27/10/2017

Địa điểm: HT Cơ sở 3 -20 NgôThời Nhiệm

N

Xem thêm

Tuần sinh hoạt công dân khóa 16 ( DCT1161, DCT1162)   

Thời gian: 13g 45 - Thứ 5 ngày 26/10/2017

Địa điểm: HT Cơ sở 3 -20 NgôThời Nhiệm

N

Xem thêm

THÔNG BÁO CUỘC THI VIẾT VỀ "MÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN THÂN YÊU"

1. Yêu cầu:

- Thực hiện tương đương với Tuần sinh hoạt Công dân HSSV HKI 2017 - 2018, làm c

Xem thêm

Về việc tập đăng ký môn học cho Khóa 17

Để tạo điều kiện cho Sinh Viên khóa 17 đăng ký môn học ở học kỳ 2, năm học 2017-2018. Trường tổ chức tập

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin

Thông báo tuyển sinh đại học ngành CNTT, hình thức VLVH. Xem chi tiết thông báo 

Xem thêm

Thông báo đăng ký mua bổ sung đồng phục thể dục thể thao cho sinh viên năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên có nhu cầu mua thêm đồng phục thể dục thể thao đăng ký cho văn phòng khoa trước ngày 30/10/2017

Xem thêm

Về việc thực hiện thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2017 – 2018 (đối với khoá 16 trở về trước)

Văn phòng khoa thông báo các bạn sinh viên thực hiện thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2017-2018 như sau:

Sinh

Xem thêm

Tuần Sinh hoạt CD-SV đầu khóa khóa 16 (DCT1165)

 Thời gian: Thứ 5 ngày 19/10/2017 lúc 07g45

 Địa điểm : Tại (HT Cơ sở 3 - 20 Ngô Thời Nhiệm)

&n

Xem thêm

Về việc thực hiện thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2017 – 2018 (Đối với khoá 17)

Văn phòng khoa thông báo các bạn sinh viên thực hiện thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2017-2018 như sau:

Sinh

Xem thêm

Tuần Sinh hoạt CD-SV đầu khóa khóa 17( DCT1176,DCT1177)

 Các bạn sinh viên lớp DCT1176 và lớp DCT1177 lưu ý lịch sinh hoạt công dân: 

 Thời gian: Thứ 6 ( 13/

Xem thêm