Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

    Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin; các kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đai học Sài Gòn có thể đảm nhiệm tốt một số vai trò trong các công ty phần mềm, các công ty chuyên về Mạng và Hệ thống máy tính, nhân ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy (chất lượng cao)

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao Giới thiệu chương trình. Tại đây Chương trình đào tạo. Tại đây Kế hoạch giảng dạy dự kiến. Tại đây Thông tin đăng ký học. Tại đây     ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ liên thông

Hệ liên thông trình độ đại học Liên thông từ Trung cấp lên Đại học. Xem tại đây Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Xem tại đây  (Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại website của Phòng đào tạo và phòng Giáo dục thường xuyên) ...

Xem thêm