Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

    Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin; các kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đai học Sài Gòn có thể đảm nhiệm tốt một số vai trò trong các công ty phần mềm, các công ty chuyên về Mạng và Hệ thống máy tính, nhân ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy (chất lượng cao)

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao xem tại đây     ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Văn Bằng 2

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư văn bằng 2. Xem tại đây. ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ vừa làm vừa học

1. Chương trình đào tạo kỹ sư hệ vừa làm vừa học (4.5 năm). Xem tại đây. 2. Chương trình đào tạo kỹ sư hệ vừa làm vừa học - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (1.5 năm). Xem tại đây. 3. Chương trình đào tạo kỹ sư hệ vừa làm vừa học ...

Xem thêm