Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

    Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin; các kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đai học Sài Gòn có thể đảm nhiệm tốt một số vai trò trong các công ty phần mềm, các công ty chuyên về Mạng và Hệ thống máy tính, nhân ...

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Phần Mềm - Hệ chính quy

CTĐT Kỹ thuật phần mềm. Xem tại đây. ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy (chất lượng cao)

    CTĐT Công nghệ Thông tin chất lượng cao. Xem tại đây   ...

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ liên thông

Hệ liên thông trình độ đại học Liên thông từ Trung cấp lên Đại học. Xem tại đây Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Xem tại đây  (Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại website của Phòng đào tạo và phòng Giáo dục thường xuyên) ...

Xem thêm