Ngành Công nghệ thông tin - hệ chính quy (chất lượng cao)

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao  Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

    Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin; các kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đai họ

Xem thêm

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ liên thông

Hệ liên thông trình độ đại học

 (Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại website của Phòn

Xem thêm