Quy định chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin

https://sgu.edu.vn/chuan-dau-ra-dh-cntt/ ...

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn, quy định và các biểu mẫu thực tập

Sinh viên thực tập tốt nghiệp tham khảo tại đây ...

Xem thêm

Quy định về khóa luận Tốt Nghiệp

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tham khảo quy định 1516/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 27/09/2011 tại đây và được sửa đổi một số điều theo Quyết định số 2410/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 25/11/2015 tại đây Tham khảo các biểu mẫu KLTN tại đây ...

Xem thêm

Thời gian và cơ sở học của sinh viên

Thời gian và cơ sở học của sinh viên ...

Xem thêm

Quy định về đào tạo trình độ Thạc sĩ

Học viên xem chi tiết trong file đính kèm ...

Xem thêm

Quy định về thời gian học tập tối đa tại trường

...

Xem thêm

Quy định xét công nhận tốt nghiệp

...

Xem thêm

Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ VLVH

...

Xem thêm

Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy

...

Xem thêm

Quy định về đánh giá điểm rèn luyện sinh viên

...

Xem thêm