Bộ môn Khoa học máy tính

Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học (các hệ đào tạo) và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Đội ngũ cán bộ của bộ môn bao gồm:

  • Tiến sĩ: 06
  • Thạc sĩ: 01

Danh sách giảng viên

Trưởng bộ môn
TS. Lê Minh Nhựt Triều
Email: trieule@sgu.edu.vn,

Giảng viên chính
Chủ nhiệm chuyên ngành KHMT
TS. Huỳnh Minh Trí
Email: hmtri@sgu.edu.vn

Phó trưởng khoa
ThS. Nguyễn Nhựt Đông
Email: nndong@sgu.edu.vn

Phó khoa phụ trách
TS. Phan Tấn Quốc
Email: quocpt@sgu.edu.vn

Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Hòa
Email: nguyenhoa@sgu.edu.vn

Giảng viên cao cấp
PGS.TS. Phạm Thế Bảo
Email: ptbao@sgu.edu.vn

Giảng viên chính
TS. Đinh Thị Thu Hương
Email: huongdtt@sgu.edu.vn

 

Giảng viên
TS. Lê Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

 

Danh sách các học phần do Bộ môn Khoa học máy tính quản lý:

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

1

841301

Giải tích (Khoa Toán Ứng dụng GD)

2

841301

Đại số (Khoa Toán Ứng dụng GD)

3

841101

Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

841106

Tiếng Anh chuyên ngành 2

5

841020

Cơ sở lập trình

6

841040

Kỹ thuật lập trình

7

841102

Toán rời rạc

8

841103

Lý thuyết đồ thị

9

841108

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

10

841110

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

11

841112

Phân tích và thiết kế giải thuật

12

841308

Khai phá dữ liệu

13

841073

Seminar chuyên đề (hướng Khoa học máy tính)

 

 

 


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:04:43

Đính kèm: