Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Nhiệm vụ của Bộ môn Kỹ thuật phần mềm là trang bị kiến thức vững chắckỹ năng chuyên nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp, nhằm đáp ứng những đòi hỏi hiện tại, tương lai và thách thức về kỹ nghệ phần mềm, để các kỹ sư tương lai có khả năng làm việc trong các môi trường chuyên nghiệp, nhằm phục vụ của xã hội ngày một tốt hơn. Cụ thể như sinh viên nắm vững đầy đủ kiến thức về ngành kỹ thuật phần mềm bao gồm: kiến thức cơ sở khoa học của ngành, kỹ thuật và phương pháp phân tích, thiết kế, triển khai và bảo trì một hệ thống phần mềm an toàn theo chuẩn quốc tế, để đảm bảo áp dụng thành công khi đi làm ở công ty hoặc tiếp tục học lên những bậc học cao hơn, từ đó hình thành các kỹ năng giải quyết vấn đề. Sinh viên được trang bị kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thông qua các hoạt động tham gia nhóm thực hành, đồ án, khoá luận và giao lưu với doanh nghiệp qua công tác thực tập. Để sau khi tốt nghiệp, sinh viên vững vàng tham gia các dự án lớn nhỏ, trở thành kỹ sư toàn cầu cũng như khả năng nghiên cứu lên các bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Đội ngũ cán bộ của bộ môn bao gồm:

  • Tiến sĩ: 01
  • Thạc sĩ - NCS: 04

 

Trưởng bộ môn
ThS.NCS. Phùng Thái Thiên Trang
Email: thientrang@sgu.edu.vn

Giảng viên
ThS. Huỳnh Thắng Được
Email: duochuynh@sgu.edu.vn

 

Giảng viên
ThS. NCS. Đỗ Ngọc Như Loan
Email: loandnn@sgu.edu.vn

 

Giảng viên
ThS. Đỗ Đình Trang
Email: dodinhtrang@sgu.edu.vn

 

Giảng viên
ThS. Nguyễn Thanh Sang
Email: thanhsang@sgu.edu.vn

Giảng viên
TS. Cao Thái Phương Thanh
Email: ctpthanh@sgu.edu.vn
Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ (mời giảng)

Danh sách các học phần do Bộ môn Kỹ thuật phần mềm quản lý

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

1

841044

Lập trình hướng đối tượng

2

841107

Lập trình Java

3

841304

Phát triển ứng dụng web 1

4

841046

Phát triển ứng dụng web 2

5

841047

Công nghệ phần mềm

6

841050

Kiểm thử phần mềm

7

841051

Thiết kế giao diện

8

841113

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

9

841052

Xây dựng phần mềm theo mô hình lớp

10

841114

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

11

841072

Các công nghệ lập trình hiện đại

12

841073

Seminar chuyên đề (hướng Kỹ thuật phần mềm)

 

 


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:02:33

Đính kèm: