Bộ môn Mạng và Hệ thống máy tính

Mục tiêu lớn nhất của bộ môn là đào tạo nhũng sinh viên có khả năng triển khai và xây dựng và phát triển các ứng dụng trên các hệ thống mạng trong các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được học các môn học tiên quyết để hiểu về sự vận hành của hệ thống mạng như Mạng máy tính, Quản trị mạng và Kiến trúc máy tính. Từ các môn tiên đề này sinh viên sẽ phát triển hoàn thiện kỹ năng của mình thông qua các môn chuyên ngành. Ví dụ, sinh viên đam mê các vấn đề về an ninh và bảo mật trên mạng có thể theo học môn định hướng như An toàn và Bảo mật mạng.

Ngoài mục tiêu đào tạo các kỹ sư mạng cung cấp cho xã hội, bộ môn còn quan tâm đến các vấn đề nghiên cứu và học thuật để kịp thời cập nhật các xu hướng mới của công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Chính vì thế, định hướng cho sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu cũng là một mục tiêu khác được bộ môn quan tâm.  Các sinh viên sẽ được hổ trợ tham gia nghiên cứu cùng giáo viên, giáo viên sẽ định hướng cho các em nghiên cứu. Sau quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể viết bài và đăng bài ở các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Đây là bước khởi đầu tốt cho sự nghiệp nghiên cứu của các em sinh viên sau này.

 

Đội ngũ cán bộ của bộ môn bao gồm:

 

  • Thạc sĩ NCS: 05

 

Trưởng bộ môn
ThS.NCS. Lê Ngọc Kim Khánh
Email: lnkkhanh@sgu.edu.vn,

 

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Thi

 

 

Giảng viên
ThS. Lương Minh Huấn
Email: huanlm@sgu.edu.vn

Giảng viên
ThS. Kiều My

 

Giảng viên
ThS. Nguyễn Võ Lam Giang
Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng GD- ĐHSG (mời giảng)

 

Danh sách các học phần do Bộ môn Mạng và Hệ thống máy tính quản lý

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

1

841021

Kiến trúc máy tính

2

841022

Hệ điều hành

3

841058

Hệ điều hành mã nguồn mở

4

841104

Mạng máy tính

5

841059

Quản trị mạng

6

841117

Lập trình ứng dụng mạng

7

841118

Lập trình hệ thống mạng

8

841061

Mạng máy tính nâng cao

9

841119

An ninh mạng máy tính

10

841073

Seminar chuyên đề (hướng Mạng và hệ thống máy tính)


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:04:00

Đính kèm: