Bộ môn Mạng và Hệ thống máy tính

Đội ngũ cán bộ của bộ môn bao gồm:

  • Thạc sĩ NCS: 05

 

Trưởng bộ môn
ThS.NCS. Lê Ngọc Kim Khánh

Giảng viên
ThS. Nguyễn Minh Thi

 

Giảng viên
ThS. Đỗ Đình Trang

 

Giảng viên
ThS. Kiều My

Giảng viên
ThS. Nguyễn Võ Lam Giang
Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng GD- ĐHSG (mời giảng)

 

Danh sách các học phần do Bộ môn Mạng và Hệ thống máy tính quản lý

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

1

841021

Kiến trúc máy tính

2

841022

Hệ điều hành

3

841058

Hệ điều hành mã nguồn mở

4

841104

Mạng máy tính

5

841059

Quản trị mạng

6

841117

Lập trình ứng dụng mạng

7

841118

Lập trình hệ thống mạng

8

841061

Mạng máy tính nâng cao

9

841119

An ninh mạng máy tính

10

841073

Seminar chuyên đề (hướng Mạng và hệ thống máy tính)


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:04:00