Chi bộ khoa

Nhân sự Chi bộ Khoa CNTT- TT CNTT:

Danh sách đảng viên thuộc Chi bộ Khoa CNTT TT CNTT gồm các đồng chí sau:

  1. Đ/c Phan Thị Kim Loan (Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ)
  2. Đ/c Nguyễn Thị Uyên Nhi (Thư ký)
  3. Đ/c Đinh Thị Thu Hương
  4. Đ/c Kiều My
  5. Đ/c Lê Hùng Thanh Nhựt
  6. Đ/c Phan Tấn Quốc
  7. Đ/c Phùng Thái Thiên Trang
  8. Đ/c Huỳnh Minh Trí

Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:47:05

Đính kèm: