Văn phòng khoa

Chuyên viên văn phòng:

1. Tô Thị Ngọc Châu

Email: ngocchau@sgu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lê Ngọc Kim Ngân

kimngan977977sgu@gmail.com

Quản lý phòng máy tính:

 

 

 

 

 

1. CN.Ngô Hữu Thanh

Email: thanhnh@sgu.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Thanh Sang

Email: thanhsang@sgu.edu.vn

-Địa chỉ: Phòng C.A107, Nhà A, Cơ sở chính,

Số 273, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM

-Điện thoại: 028.38382664

-Email: vpkcntt@sgu.edu.vn

Các biểu mẫu


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:56:23

Đính kèm: