Công ty TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester

Công ty TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester, không cần kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia dự án. Ứng viên gửi CV về địa chỉ email: training@tma.com.vn.

 


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-10 02:35:52

Đính kèm: