Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy (chất lượng cao)

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao

  1. Giới thiệu chương trình. Tại đây
  2. Chương trình đào tạo. Tại đây
  3. Kế hoạch giảng dạy dự kiến. Tại đây
  4. Thông tin đăng ký học. Tại đây

 

 


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2018-02-04 14:00:00

Đính kèm: