Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và năm 2017

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện khoa đang cần khảo sát tình hình việc làm sinh viên khi tốt nghiệp ra trường.

Khoa đang cần khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và sinh viên tốt nghiệp năm 2017. Nên các bạn đã tốt nghiệp vui lòng cung cấp thông tin giúp khoa. Nhờ các bạn khoa Công nghệ Thông tin chuyển thông báo này đến các bạn đã ra trường trong năm 2016 và năm 2017

SV ĐH tốt nghiệp 2017 thì chọn link: https://goo.gl/eLaqgn

SV ĐH tốt nghiệp 2016 thì chọn link: https://goo.gl/ynMXcv

 

 


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-30 02:24:41

Đính kèm: