Danh sách khóa luận năm 2017-2018

Danh sách đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp K13 năm học 2017-2018. Các sinh viên làm khóa luận xem. Nếu em nào chưa có trong danh sách liên hệ thầy Sang gấp để cung cấp thông tin. Hạn chót ngày 15/9/2017

Danh sách khóa luận TN K13

 


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-09-10 01:29:40

Đính kèm: