Cập nhật thời khóa biểu khóa 17

Việc di chuyển giờ học giữa các cơ sở của sinh viên khóa 17 đã được phòng đào tạo cập nhật. Sinh viên khóa 17 xem thời khóa biểu.


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-09-11 08:02:48

Đính kèm: