Về việc nhận thẻ sinh viên khóa 17

Các bạn sinh viên có tên dưới đây liên hệ văn phòng khoa nhận thẻ sinh viên trước thứ 4 ngày 4/10/2017

 1. Nguyễn Quang Linh  -DCT 1177
 2. Nguyễn Nhật Linh –DCT1176
 3. Lý Chung Khải –DCT 1175
 4. Nguyễn Thanh Tùng  -DCT1172
 5. Sỳ Nhật Sang – DCT1173
 6. Đinh Đức Lộc – DCT1172
 7. Phan Hữu Nghĩa –DCT1173
 8. Trang Trung Nghĩa –DCT1174
 9. Phạm Minh Hiển –DCT1174
 10. Nguyễn Hữu Khiêm – DCT1173
 11. Lương Quang Trường –DCT1171
 12. Trần Thanh Tùng –DCT1175
 13. Phạm Công Đạt –DCT1174
 14. Diệp Minh Sơn  -DCT1174
 15. Nguyễn Phạm Quốc Thắng –DCT1176           
 16. Đinh Thái Tài –DCT1173

Post by: Tô Thị Ngọc Châu, ngày: 2017-10-02 06:36:31

Đính kèm: