Về việc học bổng đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên thường trú tại 02 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đang học hệ chính quy tại trường, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có phẩm chất đạo đức tốt, hộ nghèo hoặc có thành tích đạt điểm trung bình cao, được khen thưởng thành tích khác,....

Chi tiết tại file đính kèm


Post by: VP Khoa, ngày: 2017-10-05 02:26:29

Đính kèm: