Tuần Sinh hoạt CD-SV đầu khóa khóa 17 (DCT1174,DCT1175)

Các bạn sinh viên lớp DCT1174 và lớp DCT1175 lưu ý lịch sinh hoạt công dân:

Thời gian:Thứ 4 (11/10) lúc 13g45 tại HTA – Cơ sở chính – 273 An Dương Vương

Nội dung:Tuần Sinh hoạt CD-SV đầu khóa khóa 17

Thành phần tham dự: Khoa CNTT lớp( DCT1174,DCT1175)

 


Post by: Tô Thị Ngọc Châu, ngày: 2017-10-09 01:32:54

Đính kèm: