Tuần Sinh hoạt CD-SV đầu khóa khóa 17( DCT1176,DCT1177)

 Các bạn sinh viên lớp DCT1176 và lớp DCT1177 lưu ý lịch sinh hoạt công dân: 

 Thời gian: Thứ 6 ( 13/10) lúc 7g45 tại HTA – Cơ sở chính – 273 An Dương Vương

Nội dung: Tuần Sinh hoạt CD-SV đầu khóa khóa 17

Thành phần tham dự: Khoa CNTT lớp (DCT1176, DCT1177)

 

 


Post by: Tô Thị Ngọc Châu, ngày: 2017-10-09 01:36:47

Đính kèm: