Thông báo về việc quy định thời gian thực tập năm học 2017-2018

Đề nghị sinh viên xem chi tiết thông báo trong file đính kèm để có kế hoạch

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017

Các bạn sinh viên xem kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017 (đính kèm)

Thông báo tuyển dụng lập trình viên IOS hay Android

Sinh viên có nhu cầu tuyển đăng ký tuyển dụng lập trình viên IOS hay A

ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ thông tin - hệ chính quy (chất lượng cao)

[Thạc sỹ] Ngành Khoa học máy tính

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

Ngành Công nghệ thông tin - Hệ liên thông

Tin tức - Thông báo

Đăng ký bổ sung

2017-08-18 02:38:36, Admin

Sinh viên theo dõi lịch đăng ký bổ sung đối với các nhóm bị hủy tại we


Xem thêm

Khóa luận Tốt Nghiêp khóa 13

2017-08-11 02:05:31, Admin

Những sinh viên khóa 13 đã đủ tiêu chuẩn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp


Xem thêm

Công ty TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester

2017-08-10 02:35:52, Admin

Công ty TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester, không cần kinh nghiệm, được đào tạ


Xem thêm

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017

2017-08-07 03:14:48, Admin

Các bạn sinh viên xem kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2016-2017 (đính kèm)


Xem thêm

Thông báo tuyển dụng lập trình viên IOS hay Android

2016-09-17 10:14:25, Admin

Sinh viên có nhu cầu tuyển đăng ký tuyển dụng lập trình viên IOS hay A


Xem thêm