Blog

Khóa luận Tốt Nghiêp khóa 13

Những sinh viên khóa 13 đã đủ tiêu chuẩn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fhod4bcrB3Tq5SdqLTx3Eujoa745AA1bZAMA5bI7ljQ/edit?usp=sharing

Thông báo kết quả xét cảnh cáo, buộc thôi bọc (dự kiến)

Đề nghị sinh viên xem danh sách tại file đính kèm. Nếu sinh viên có thắc mắc về kết quả xét Thông báo kết quả xét cảnh cáo, buộc thôi bọc (dự kiến) thì liên hệ trực tiếp VPK (hoặc liên hệ trực tiếp P.Đào tạo HB.107)để được hướng dẫn giải quyết . http://fit.sgu.edu.vn/wp/wp-content/uploads/2017/07/DSCanhCaoBuocThoiHocDuKien_Dot3.2017.pdf   Vpk.

Kết quả phân chuyên ngành khóa 15

Kết quả phân chuyên ngành khóa 15. Sinh Viên khóa 15 xem danh sách đính kèm để biết chi tiết mình thuộc chuyên ngành nào. Để đăng ký môn học cho đợt sắp tới hợp lý. Danh sách đính kèm Mọi thắc mắc liên hệ  thầy Sang qua địa chỉ email thanhsang@sgu.edu.vn hoặc ĐT: 01666686557…