Blog

Khóa luận Tốt Nghiêp khóa 13

Những sinh viên khóa 13 đã đủ tiêu chuẩn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fhod4bcrB3Tq5SdqLTx3Eujoa745AA1bZAMA5bI7ljQ/edit?usp=sharing

Thông báo kết quả xét cảnh cáo, buộc thôi bọc (dự kiến)

Đề nghị sinh viên xem danh sách tại file đính kèm. Nếu sinh viên có thắc mắc về kết quả xét Thông báo kết quả xét cảnh cáo, buộc thôi bọc (dự kiến) thì liên hệ trực tiếp VPK (hoặc liên hệ trực tiếp P.Đào tạo HB.107)để được hướng dẫn giải quyết . http://fit.sgu.edu.vn/wp/wp-content/uploads/2017/07/DSCanhCaoBuocThoiHocDuKien_Dot3.2017.pdf   Vpk.