Bảng Điểm Kết thúc HP

Đã có điểm kết thúc HP một số môn . SV xem nếu có thắc mắc liên hê VPK vào sáng thứ 2 ngày 19/6/2017.  Hạn chót là 16h00 ngày 19/6/2017.

https://drive.google.com/open?id=0Bytby42BRovCdHZsSGItSUNVaW8

Share: