Bảng điểm quá trính (cập nhật)

Bảng điểm quá trình cập nhật tất cả các môn còn lại. Sinh viên xem, nếu có thắc mắc liên hệ Thầy Sang qua địa chỉ email thanhsang@sgu.edu.vn hoặc liên hệ văn phòng khoa. Hạn cuối 10h00 thứ 5 ngày 1/6/2017

 

  1. https://drive.google.com/open?id=0Bytby42BRovCcDE2enlaUzYtcE0
  2. https://drive.google.com/open?id=0Bytby42BRovCMmhtNGF2MTlZSzA
Share: