Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp & quy trình đăng ký giấy tờ

Cách rút học phần đã đăng ký?

SV được phép rút các học phần đã đăng ký từ tuần thứ 03 đến tuần thứ 07 của học kỳ. Quy trình rút HP: SV tải mẫu đơn rút học phần tại đây, điền đầy đủ thông tin, xin ý kiến của CVHT và nộp trực tiếp về Phòng Đào tạo HB.105. Sau tuần 07, các học phần được rút sẽ được đánh dấu R và không tính vào điểm kết thúc học kỳ.

Lưu ý: việc rút học phần sẽ không được hoàn lại tiền.

Các trường hợp bị buộc thôi học?

Sau mỗi học kỳ, SV bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định của Hiệu trưởng (2 lần cảnh báo liên tục hoặc 3 lần cảnh báo không liên tục)
 • Vượt quá thời gian tối đa  được phép học tại trường.
 • Bị kỷ luật lần thứ 2 vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người đi thi hộ.

SV sau khi bị buộc thôi học có thể xin chuyển sang các trình độ đào tạo thấp hơn. Thông tin chi tiết, SV đọc trang 58-59, sổ tay SV năm 2016-2017

Các trường hợp bị cảnh báo kết quả học tập?

SV bị cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1.2 đối với SV năm I, dưới 1.4 đối với SV năm II, dưới 1.6 đối với SV năm III hoặc dưới 1.8 đối với SV các năm tiếp theo.
 • Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0.8 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học, dưới 1.0 đối với các học kỳ tiếp theo.
 • Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

SV có thể tham khảo chi tiết trong Sổ tay SV, trang 68-69, quyển 2016-2017

Thủ tục xin thôi học

 • Bước 1: Sinh viên điền thông tin vào đơn thôi học (tải mẫu đơn tại đây), đưa cho phụ huynh kí xác nhận sau đó nộp về khoa để kí xác nhận.
 • Bước 2: Sau khi Khoa xác nhận, sinh viên nộp về Phòng Công tác sinh viên
 • Bước 3: Phòng Công tác sinh viên làm thủ tục ra quyết định thôi học cho sinh viên

(Lưu ý: đối với sinh viên Sư phạm phải làm thủ tục bồi hoàn kinh phí đào tạo theo qui định)

 • Bước 4: Phòng Công tác sinh viên sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn cho Khoa và sinh viên.

Quy trình cấp các loại giấy xác nhận sinh viên

Hiện tại, nhà trường cấp 03 loại giấy xác nhận qua mạng, gồm:

 • Giấy xác nhận là HSSV trường Đại học Sài Gòn
 • Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 • Giấy xác nhận dành cho vay vốn ngân hàng
 • Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí

Quy trình đăng ký giấy xác nhận:

 1. SV vào website của Phòng CT HSSV (ctsv.sgu.edu.vn), đăng nhập bằng username và password của trang Thông tin đào tạo.
 2. Chọn 01 trong các loại giấy xác nhận đã đề cập ở trên và nhấn nút Đồng ý
 3.  Phòng CT HSSV nhận dữ liệu đăng ký của SV, in các giấy chứng nhận và trình ký Lãnh đạo trường -> gửi về Văn phòng Khoa CNTT
 4. Sau 3-4 ngày (không kể thứ 7 & chủ nhật), SV liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa để nhận các loại giấy đã đăng ký.

Lưu ý:

 • Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần trong 1 học kỳ
 • Giấy xác nhận sinh viên 1 tháng 1 lần.
 • Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ, miễn giảm học phí mỗi học kỳ chỉ cấp 01 lần cho mỗi HSSV. Không cấp đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học kỳ 3 vì đây là học kỳ cải thiện, đăng ký học thêm của HSSV.
 • Đối với sinh viên xin xác nhận là HSSV Đại học Sài Gòn để được cấp học bổng của cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài phải làm đơn ghi rõ tên cá nhân, tổ chức và mục đích cấp học bổng, sau đó đến phòng Công tác HSSV để được xem xét, giải quyết.
 • Trường hợp SV cần giấy xác nhận gấp, SV liên hệ VPK để được hỗ trợ.

Điều kiện để được đăng ký khóa luận tốt nghiệp

 • Số tín chỉ đã tích lũy >= 80% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình tích lũy (theo hệ 4) >=2.5
 • Có giảng viên đồng ý hướng dẫn.

SV đọc chi tiết về quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp tại đây

QUY TRÌNH XIN HOÃN THI

Đến ngày thi SV vắng thi do có lí do chính đáng. Sinh viên làm đơn xin hoãn thi theo quy trình sau:

 1. Sinh viên download mẫu đơn xin hoãn thị tại địa chỉ http://fit.sgu.edu.vn/wp/mau-don-tu/
 2. Sinh viên viết đơn gửi về khoa (kèm theo minh chứng). Sau khi thi 2 ngày để khoa lập danh sách gửi về phòng đào tạo

Chú ý

Khoa lập danh sách hoãn thi gửi về phòng Đào tạo (đính kèm hồ sơ hoãn thi của từng sinh viên), sau khi kỳ thi kết thúc 01 tuần.Sinh viên hoãn thi phải đăng ký dự thi học phần được hoãn thi trong vòng 01 năm (được miễn đóng lệ phí). Sau 01 năm không đăng kí thi, SV sẽ mất quyền hoãn thi, phải đóng học phí đăng ký học lại. Sinh viên phải nộp đơn xin dự thi học phần được hoãn thi về phòng Đào tạo (HB.107), sau khi nhà trường công bố lịch thi và chậm nhất là 02 tuần trước kỳ thi, để phòng Đào tạo xếp lịch thi cụ thể và lập danh sách dự thi bổ sung.