Thông tin tuyển dụng

Hiện công ty FUJINET JSC  có nhu cầu tuyển Lập trình viên. Sinh Viên có nhu cầu nộp đơn. Chi tiết http://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc-3/hoc-bong-tuyen-dung/731-c%C3%B4ng-ty-fujinet-jsc-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-vi%C3%AAn.html

Công ty DICENTRAL VIETNAM tuyển sinh viên CNTT mới tốt nghiệp

Công ty  DICENTRAL VIETNAM tuyển sinh viên mới tốt nghiệp cho các vị trí sau: Associate Release Software, Job Requirements Associate Software Engineer, Job Requirements Associate QC Engineer , Job Requirements Mọi chi tiết có thể liên hệ Ms. Sương; email: suongtran@dicentral.com, Các bạn có thể tham khảo thêm tại website công ty: www.dicentral.com và facebook công ty: https://www.facebook.com/dicentralvn/?fref=ts.

Tuyển thực tập lập trình tại Agency Spring

Hiện tại Agency Spring Vietnam đang có nhu cầu tuyển các bạn SV năm cuối đến thực tập. SV sẽ thực tập toàn thời gian trong vòng 6 tháng và hưởng chế độ phúc lợi như nhân viên chính thức. Sau thời gian thực tập, các SV có trình độ tiếng Anh tốt + khả…