Công ty DICENTRAL VIETNAM tuyển sinh viên CNTT mới tốt nghiệp

Công ty  DICENTRAL VIETNAM tuyển sinh viên mới tốt nghiệp cho các vị trí sau:

Mọi chi tiết có thể liên hệ Ms. Sương; email: suongtran@dicentral.com,

Các bạn có thể tham khảo thêm tại website công ty: www.dicentral.com và facebook công ty: https://www.facebook.com/dicentralvn/?fref=ts.

Share: