Đăng ký chuyên ngành cho khóa 15

Dự kiến Website đăng ký chuyên ngành dành cho khóa 15 sẽ mở vào ngày thứ 3 (6/6/2017). Tất cả Sinh viên khóa 15 theo dõi để đăng ký chuyên ngành. Hạn chót là 12h00 thứ 6 (9/6/2017).

Website đăng ký chuyên ngành : http://fit.sgu.edu.vn/dkcn/

Sinh viên tham khảo phần trợ giúp->hướng dẫn đăng ký để thuận tiện cho việc đăng ký.

Share: