Danh sách các hoạt động của khoa để đánh giả điểm rèn luyện HK2-20162017

ĐIỂM DANH CÁC HOẠT ĐỘNG Ở HỌC KÌ 2 CỦA KHOA CNTT (1) Đề nghị sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Sinh viên có thắc mắc xin vui lòng liên hệ BCH Đoàn khoa CNTT.

Share: