Điểm môn Phát triển ud trên thiết bị di động và Thiết kế giao diện

Đã có điểm môn Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động và môn thiết kế giao diện. Sinh viên xem tại link  https://drive.google.com/open?id=0Bytby42BRovCaGpndUpMeE05aGM

Những trường hợp để trống là không có trên danh sách nhóm hoặc không đi báo cáo. Các trường hợp đó sẽ là 0đ. Nếu có sai sót thị phải liên hệ gấp với Thầy Cao Thanh trước 12h30 thứ hai (29/05/2017) để xử lý và sau đó báo điểm lại với Thầy Sang để cập nhật trước 16h30 chiều thứ hai. Sau đó mọi khiếu nại không giải quyết.

 

Share: