Thông báo về việc thu lệ phí xét tốt nghiệp

Theo thông báo của Phòng Đào tạo 670_ĐHSG-ĐT(14.4.2017)

Những sinh viên nào thuộc diện xét tốt nghiệp của 4 đợt năm 2017 (đợt 1,xét ngày 21/02/2017, đợt 2 xét ngày 23/6/2017, đợt 3: 18/7/2017, và đợt 4: 12/9/2017), liên hệ vpk để đóng lệ phí xét tốt nghiệp bao gồm:

+Lệ phí tốt nghiệp (Xét CNTT, bằng, bìa, bảng điểm, và bản sao văn bằng từ bằng gốc): 160.000đ

+Lễ phục: 40.000đ

+Lệ phí cấp chứng chỉ QP-AN: 15.000đ

+ Lệ phí chứng chỉ GDTC: 35.000đ

Tổng cộng: 250.000đ

Nếu sinh viên không đóng lệ phí sẽ không được nhận bằng TN và các loại chứng chỉ trên, đồng thời không được dự Lê TN.

Lưu ý: Sinh giữ biên lai sau khi đóng tiền để sau này nhận lễ phục và dự lễ TN.

Vpk.

Share: